روز دوم استاد کیوان علیمحمدی کارگاه خلاقیت در کارگردانی

536

کارگاه های سینمای حرفه ای روز دوم استاد کیوان علیمحمدی خلاقیت در کارگردانی ۹ شهریور ۱۳۹۶ سنقر