سفر به کویر ابوزیدآباد

1,938
خدایا هیچوقت رفیقام رو ازم نگیر

خدایا هیچوقت رفیقام رو ازم نگیر

4 ماه پیش
من یک آران و بیدگلی هستم ابوزیدآباد آباد حرف نداره