چسباندن پر پیچ - Spine Wing Vane

634
کمان-یار
کمان-یار 44 دنبال‌ کننده

نحوه چسباندن پر-پیچ(Spine Wing Vane) به تیر(Shaft)

۳ سال پیش
# تیر
کمان-یار
کمان-یار 44 دنبال کننده