روایتی تلخ از قربانیان تجاوز و آزار جنسی در آمریکا

694

این ویدئو صرفا برای آگاهی مردم ایران برای شناخت جایگاه زن به عنوان کالای جنسی در تمدن غرب یا حوزه تمدنی کشورهای غربی بارگذاری شده است.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.8 هزار دنبال کننده