سختی فعالیت های خبری در دماوند؛ گفتگو با پیشکسوت خبری

113

پیشکسوت عرصه خبر دماوند با اشاره به سختی فعالیت های خبری دهه 70 در دماوند، گفت: کسی بخواهد خبرنگار شود، باید عاشق باشد بعضی می گویند خبرنگار منفی گرا هستم، چراکه معتقدم کارهای مثبت مسؤولان نیاز به بازگویی ندارند

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…