سوتی مدیر عامل کاله در برنامه سید علی ضیا

8,576

مدیر عامل شرکت کاله در برنامه زنده: طعم سه چیز تو دنیا فرق داره - پنیر، شراب و زن! - قیافه علی ضیا