مستند زیبا و جذاب فیل ماهی پوزه دراز

46

خرتوم این ماهی دارای الکتریسیته است و از ان برای یافتن طعمه استفاده میکند

طنز و جالب
طنز و جالب 415 دنبال کننده