دیجیتال مارکتینگ چیست؟

360
احسان متشرعی
احسان متشرعی 8 دنبال‌ کننده

بازاریابی دیجیتال چیست و چه تفاوتی با بازاریابی اینترنتی دارد؟ بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا چه هستند و چه زمانی از آنها استفاده می‌شود؟