نسبت بازی رایانه ای به سایر فعالیت ها برای بچه ها باید چقدر باشد؟

154

دکتر مهدی اسماعیل تبار / برنامه «روزی بهتر»

اتاق تاریک
%92
کارگردان: روح الله حجازی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
اتاق تاریک