تومور مغزی در دختر ۱۴ ساله

1,056
دکتر گیو شریفی
دکتر گیو شریفی 81 دنبال‌ کننده

بیمار دختر ۱۴ ساله از دو هفته قبل سردرد داشتند با تشخیص تومور مخچه احتمالا آستروسیتوم عمل شدند و تومور کاملا تخلیه گردید جهت ادامه درمان منتظر جواب پاتولوژی هستیم.