متن و حاشیه11| استایل دانشجویی، لایوگرفتن خانم ابتکار و

24,395

برنامه «متن و حاشیه» به متن و حاشیه دانشگاه می پردازد. در این قسمت نکته ای ادبی را به «اسماعیل آذر» تذکر می دهیم و البته لایو گرفتن معصومه ابتکار نیز از دید ما دور نماند؛ بالاخره تاسیس دانشگاه استاد فرشچیان آنقدر مهم است که معاون رئیس جمهور را دست به موبایل کند. البته از ابوالمشاغل ورزشی دانشگاه آزاد نیز رونمایی کردیم و در نهایت به پیاده های اربعین دل سپردیم

Behnam

Behnam

10 ماه پیش
در مورد وضعیت تدریس و آموزش اساتید چطور؟ این باعث نگرانی کسی نیست؟
investment

investment

10 ماه پیش
کلمه استایل دانشجویی از کجا اومد؟