تمرینات بدنسازی برای شانه و کول- برنامه شانه و کول- تکواندو جهانی

614

برنامه تمرینی : | Brian DeCosta's Killer Shoulder Workout 1. Heavy Dumbbell Shoulder Press: 3 sets, 6 reps 2. Light Dumbbell Shoulder Press: 3 sets, 12 reps 3. Plate Shoulder Rotations: 3 sets, 10 reps 4. Kettle Bell Upright Row: 3 sets, 10 reps 5. Superest a. Seated Cable Face Pull w/ Rope: 3 sets, 15 reps b. Curl To Lateral Raise: 3 sets, 15 reps 6. Single-Arm Explosive Press on Flat Bench Machine: 2 sets, 10 reps 7. Superset a. Push-Up: 3 sets, Until 2 reps shy of failure b. Tricep Push

ژن خوک
%87
داستان دو زندانی به نام های عماد گربه و آقا رضا است. آقا رضا از طرف روزبه، یکی از آقازاده ها در مقابل گرفتن مبلغی کلان مامور می شود تا عماد را از زندان فراری دهد. روزبه می خواهد سر عماد را که حاصل ازدواج صیغه ای پدرش است زیر آب کند تا ارث پدر به او نرسد...
filimo
در فیلیمو ببین