گزارشی از جشنواره ادبی و تجسمی هنرمندان شاهد و ایثارگر سراسر کشور در مشهد مقدس

88
ایثار رضوی
ایثار رضوی 5 دنبال‌ کننده

جشنواره ادبی و تجسمی هنرمندان شاهد و ایثارگر سراسر کشور یک شنبه 11 آذر ماه آغاز در مشهد مقدس و چهارشنبه چهاردهم با اختتامیه ای در مشهد مقدس خاتمه یافت.

ایثار رضوی
ایثار رضوی 5 دنبال کننده