شفق قطبی پدیده ای فراتر از یک رویا در روسیه

374
زرین نما
زرین نما 35 دنبال‌ کننده

بهترین نقاط روسیه برای تماشای شفق قطبی را بشناسید. شما می توانید در بخش های شمالی کشور روسیه مکانی هایی رویایی برای سفر زمستانی و تماشای شفق قطبی پیدا کنید.

زرین نما
زرین نما 35 دنبال کننده