هنر خیابانی با پیامی از صلح و امید

148
148 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

ال سعد در فرانسه از پدر و مادر تونسی زاده شد، و از چند فرهنگی، چند زبانی و چند هویتی بودن، خشنود است. اما نه در آثار هنریش که برپایه شعر عربی در سبکی الهام گرفته از هنر خیابانی و نقاشی بر روی دیوار هستند. در این بحث آرام پرشور، هنرمند وهمکار TED، هسته آرزوهایش را توضیح می دهد: برای آفرینش هنر زیبا نیازی به ترجمه ندارید.