سفری شگفت انگیز با دیبا به آفریقای جنوبی

148

آژانس دیبا مجری خلاق تورهای آفریقای جنوبی، با دیبا برای تماشای زیباییهای تمام نشدنی آفریقا همراه گردید.