بررسی تنش های میان ایران و اروپا

1,859

بررسی تنش های میان ایران و اروپا ✅ با حضور مهدی بختیاری (کارشناس حوزه دفاعی - امنیتی) دکتر مهدی خانعلی زاده (کارشناس مسائل بین الملل)

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.7 هزار دنبال کننده