مسدود شدن دسترسی به صفحات غیر اخلاقی با افزونه ها (پیشفرض غیر فعال)

189
اینترنت سبز
اینترنت سبز 7 دنبال‌ کننده

یکی از راه های دسترسی به صفحات مستهجن استفاده از افزونه های عبور از فیلترینگ می باشد در صورت نیاز با مسدود کردن این افزونه ها از دسترسی کاربر به صفحات غیر اخلاقی جلوگیری کنید. رضایت 90 درصدی کاربران-> http://www.internetsabz.com