قسمت سوم برنامه تلویزیونی فناوران دانش - پارک علم و فناوری سمنان

54

کاری مشترک از شبکه چهار سیما و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تهیه شده توسط گروه رسانه ای عبدی تهیه کننده و کارگردان عبدالله عبدی قسمت سوم: پارک علم و فناوری استان سمنان