آرش رهبر نفر دوم مستر المپیا2016 فیزیک کلاسیک (تمرینات)

13,115

ارش رهبر کسی که در رشته فیزیک کلاسیک دوم مستر المپیا 2016 شد اما باز تابی نداشت//////////////در کانال ما عضو بشید سپاس