باغداران میانه بیش از 100 تن سیب زکات دادند

324

باغداران میانه بیش از 100 تن سیب زکات دادند

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده