شینید اوکانر خواننده زن مشهور ایرلندی مسلمان شد | TOP 5 DARI

502
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.7 هزاردنبال‌ کننده

شینید اوکانر خواننده زن مشهور ایرلندی مسلمان شد ------------------------------------------------------------------ با ما در فیسبوک بپیوندید! https://www.facebook.com/top5dari ------------------------------------------------------------------ منبع https://fa.euronews.com/2018/10/26/sinead-o-connor-irish-singer-became-a-muslim?utm_medium=Social

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.7 هزار دنبال کننده