بررسی کارامل ماکیاتو کاله

66

توی این قسمت از ویدئوهای بررسی‌‌‌ بقال‌چی سراغ «کارامل ماکیاتو کاله» رفتیم و تستش کردیم. شما هم این محصول رو امتحان کردید؟ نظرتون درموردش چیه؟

بقال‌چی
بقال‌چی 4 دنبال کننده