سریال بچه رئیس قسمت 5 فصل دوم ::دوبله فارسی::

1,602

بچه رئیس با کمک تیم، برادر و شریک جرمش، در حال ادامه تجارت سابق خود و مدیریت کمپانی بیبی کورپ است. با این حال، ایجاد یک تعادل بین زندگی شخصی و کاری به یک ماموریت غیر ممکن برای این بچه امروزی تبدیل شده است.

آیروفیلم
آیروفیلم 12.1 هزار دنبال کننده