کیمیایی بده تا جابر حیان باشم - حاج سید مهدی میرداماد ( مداحی امام صادق)

842

واحد -کیمیایی بده تا جابر حیان باشم با نوای حاج سید مهدی میرداماد شــب شهادت امام صادق۱۳۹۶ هیئـت رزمنـدگان اسلام قـم مداحی جدید محرم 1396 Haj Mehdi Mirdamad shahadet emam sadegh