زندگی پر رمز و راز مرجان های دریایی

1,569
فرادید
فرادید 2.2 هزاردنبال‌ کننده

مرجان ها تقریباً ۵۴۰ میلیون سال پیش در نتیجه همزیستی یک حیوان (توتیا) و یک گیاه تک سلولی در بدن بعضی موجودات مرکب، بر روی زمین ظاهر شدند.

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده