نماهنگ سی و ششمین رویداد کارنو

17

سی و ششمین رویداد کارنو در تاریخ 19 الی 21 تیرماه در مرکز تربیت مربی کشور - کرج برگزار شد.

hre.nano.TV
hre.nano.TV 13 دنبال کننده