18 ساله‌های افغان، صلح را ندیده‌اند

185
ایرنا
ایرنا 1.3 هزاردنبال‌ کننده

18سال از روزی که آمریکا به خاک افغانستان حمله کرد، می‌گذرد و حالا کودکانی 18ساله می‌شوند که هیچ‌گاه در صلح نبوده‌اند. آن‌ها تمام عمر خود را در جنگ زندگی کرده‌اند.

ایرنا
ایرنا 1.3 هزار دنبال کننده