معادله پیچیده عربستان

322

روابط ایران و عربستان وارد چالش و بن‌بستی شده است که هیچگونه چشم انداز روشنی برای بهبود روابط نمیتوان متصور بود. در این قسمت از بزنگاه، حمزه صفوی استاد دانشگاه و رییس موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در گفت و گو با ایرنا به سوالات در این خصوص پاسخ میدهد.

ایرنا
ایرنا 1.2 هزار دنبال کننده