میراث جهانی یونسکو

56

در چهل و سومین اجلاس یونسکو، که در تاریخ 9 تا 19 تیر 1398 در کشور آذربایجان برگزار شد، جنگل‌های هیرکانی به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1