هواداران تراکتور

4,448
omidomransahand
omidomransahand 10 دنبال‌ کننده

تیم تراکتور دارای هودارن پرشوری میباشد که همواره تیم تراکتور راحمایت کرده اند. www.sanatgare.com

omidomransahand
omidomransahand 10 دنبال کننده