از نسل قاسم ، حضور نوجوانان در پیاده روی اربعین حسینی

5,576

از نسل قاسم ، تصاویری از حضور نوجوانان در پیاده روی اربعین حسینی