تنفس ریه زنده انسان در خارج از بدن انسان!

219
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.6 هزاردنبال‌ کننده

فرید خلیفی – ظرف هزاران سال، دانش بشر پس از طی مسیری طولانی به تکامل کنونی رسیده، اما ظاهراً اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته که سرعت پیشرفت آن نسبت به تمام دوران‌ها، شگفت‌انگیز است! شاید بتوان عامل موثر در این پیشرفت شگرف را، دستیابی به ابزارهای دیجیتال دانست. ابزارهای هوش مصنوعی، که بشر با ساخت آنها موفق شده با سرعت بخشیدن به محاسبات، از پس تحلیل‌های به مراتب بیشتری نسبت به تمام

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.6 هزار دنبال کننده