آموزش زبان انگلیسی

147

آموزش زبان انگلیسی آنلاین، فشرده، مکالمه آزاد، آیلتس، تافل، پی تی ای، تجارت، کارگاههای چهار مهارت خواندن، نوشتن، بیانی، شنیداری. در ۳۰ جلسه با روش CLT, انگلیسی صحبت کنید.

علی صاحبی
علی صاحبی 7 دنبال کننده