فردای توافق هسته ای

1,001

دکتر حسن عباسی: فردای توافق هسته ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اعلام کردیم ما سال گذشته اگر ما آمریکا را به رسمیت بشناسیم، در مذاکرات قطعی، سفارت آمریکا در ایران را بازگشایی کنیم، پرونده هسته ای را بگذاریم کنار، ولایت فقیه را بگذاریم کنار، حجاب را از سر زنانمون برداریم، پسر شاه رو برگردونیم، با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، تأثیرش توی اقتصاد ما به پنج (!) درصد نمیرسه!