آشنایی با دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

362

در این ویدئو به صورت مختصر با تاریخچه، امکانات، تجهیزات و توانمندی های دانشگاه آزاد اسلامی استان قم آشنا می‌شوید.