هفته دفاع مقدس

1,046

باز هم در دل جنون آغاز شد / زخم میدانهای مین ابراز شد باز هم مجنون لیلایی شدیم / بعد عمری باز شیدایی شدیم . . . هفته دفاع مقدس مبارک