نمونه تدریس زبان انگلیسی از طریق سخنرانی های TED

588

یادگیری صدها لغت پرکاربرد و صدها اصطلاح رایج زبان انگلیسی با تدریس فوق العاده استاد عطایی بر روی سخنرانی TED خرید و دانلود از سایت www.ataeionline.com