چارلی کوپرمن جانشین جان بولتون در کاخ سفید شد

173
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

چارلی کوپرمن مشاور امنیت ملی آمریکا شد

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده