جشن قهرمانی مکزیک در فینال جام کونکاکاف

237

مکزیک با پیروزی 1-0 مقابل آمریکا، برای هشتمین بار قهرمان جام طلایی کونکاکاف شد

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.8 هزار دنبال کننده