انیمیشن سریالی شکرستان قسمت سوم | کانال انیمیشن کده

692
انیمیشن کده
انیمیشن کده 244 دنبال‌ کننده

یکی بود یکی نبود، ولایتی بود بنام شکرستان، مردمانش همه خوب و مهربان، این ولایت شاه داشت، گدا داشت، پیر داشت، جوان داشت، عاقل داشت، دیوانه داشت، خلاصه این شکرستان همه چیزش درهمه…

انیمیشن کده
انیمیشن کده 244 دنبال کننده