گام های کوچک بچه ها تا آسمان

117
نامه نیوز
نامه نیوز 982 دنبال‌ کننده

داستان سه کودک معلول که به کمک یک خیریه توانسته اند راه بروند، حرف بزنند و به مدرسه بروند

نامه نیوز
نامه نیوز 982 دنبال کننده