شورای دانش آموزی با برنامه های ویژه

538

این کلیپ که توسط متوسطه دوره دوم دخترانه امام حسین (ع) کاشمر در سال تحصیلی 99-98 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.