مراسم عزاداری اربعین حسینی

552

بیانات رهبر انقلاب در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی