کله گنده به انگلیسی چی میشه؟

54

مارو تو شبکه های اجتماعی با آدرس zabanshenas_com پیدا کنید.

زبانشناس
زبانشناس 15 دنبال کننده