گزارش زومیت از غرفه ایرانسل در الکامپ 1398

2,477

ایرانسل طبق سنت همیشگی خود، در الکامپ ۱۳۹۸ نیز حضور پررنگی داشته است. با گزارش جامع زومیت از غرفه ایرنسل همراه باشید