استندآپ کمدی جدید ابوطالب حسینی در دانشگاه شهید رجایی

823

اجرای استندآپ کمدی خنده دار و بامزه ابوطالب حسینی برای فارغ تحصیلان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بومرنگ آبی
بومرنگ آبی 532 دنبال کننده