استقلال 5 _ تراکتورسازی 1

1,308

#نوستالژی استقلال ۵ _ تراکتورسازی ۱ سال ۱۳۷۹ گلهای احمد مومن زاده و علی سامره

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.2 هزار دنبال کننده