پیاده روی ۲۰ساعته بانوی لبنانی!

4,146

بانویی که بدون پیش بینی قبلی؛ مسیر ۹۰کیلومتری نجف-کربلا را در مدت ۲۰ساعت پیمود ...

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 4.8 هزار دنبال کننده