محرومیت مسی به دلیل درگیری در رده بندی کوپا آمریکا

296

جریمه شدن مسی به دلیل جنجال در رده بندی کوپا آمریکا

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده